CORPORATE TALK MED MERE ROCK N’ROLL

Hvilke signaler sender du, kan du afkode folk, bliver du nervøs?


» 5 TING DU VIL FÅ SVAR PÅ «

• Hvilke signaler afgiver du bevidst og ubevidst, når du møder mennesker, og hvordan kan du blive opfattet?
• Hvordan opnår du størst succes med kropssproget under præsentationer, til møder og i sociale sammenhænge?
• Hvordan kan du få din nervøsitet til at forsvinde, og kan folk fornemme din nervøsitet?
• Hvordan bruger du effektivt øjenkontakt, distance, placering og bevægelser til at opnå dine mål?
• Hvordan undgår du de største brølere?

Det 4 timer seminar indeholder følgende:
-
Velkomst ved Severin & Koch.
-
Session 1: ”Kom god fra start og nervøsitet” v/Koch :
 • Hvordan bliver du troværdig fra 1. sekund, og hvordan sætter du rammen og stemningen?
 • Hvordan fanger du lytterens opmærksomhed?
 • Hvad er de typiske grunde til, at mennesker bliver nervøse, når de skal tale foran publikum?
 • Hvad kan man selv gøre, for at får styr på sin nervøsitet?
Session 2: ”Selvopfattelse, hukommelse og kropssprog” v/Severin:
 • Hvor kommer folks idéer fra? Hvordan påvirker idéerne folks kropssprog?
 • Hvordan kan du ændre kropssproget, så du bliver mere succesfuld?
 • Hvordan sikrer du til et møde, i en forhandlingssituation eller i socialt øjemed, at du øjeblikkeligt kommer på bølgelængde med folk?
 • Hvordan giver du optimal øjenkontakt? Hvad er det værste du kan gøre i en forhandlings situation? Hvordan brydes øjenkontakten mest effektivt? Hvor skal du fokusere?
Pause: 30 minutter.
-
Session 3: ”Bevægelser, øjenkontakt og stemme” v/Koch:
 • Hvordan får man styr sine bevægelser, og hvordan ser man korrekt på publikum?
 • Hvordan skal kropssproget være i den gode præsentation?
 • Hvilke klassiske præsentationsmyter skal man undgå?
 • Hvad skal man gøre med sin stemme?
 • Hvad gør man, når man er flere der skal tale?
Session 4: ”Kropssprog extended” v/Severin:
 • Hvor lang tid har du til at give et førstehåndsindtryk, og hvordan kan du fremstå mere selvsikker, venlig og udadvendt?
 • Hvilke signaler afgives straks man møder andre mennesker? Hvordan gives det mest effektive håndtryk afhængigt af situationen?
 • Hvordan virker og påvirker bl.a. distance, vinkler, positur, håndbevægelser åbne/lukkede signaler mv. ens kommunikation?
 • Hvad fortæller din kropsholdning om dig? Dine skuldrer? Hvordan du sidder, går eller står?
 • Dine gestikulationer?
Afslutning ved Severin & Koch
-

Bremen Teater og Berlingske Business præsenterer:
Få den viden om kropssproget de fleste burde have fået fra barnsben. Du vil lære at holde den gode præsentation, det gode møde eller blot excellere i sociale sammenhænge. Det er nemlig de færreste, der ved, hvilke signaler de bevidst eller ubevidst sender med kropssproget, og hvordan disse signaler tolkes af modtageren.

Hvorfor er der så mange, der går glip af muligheder pga. kropssprog, og hvorfor er der så mange, der går rundt nervøse flere uger før de skal holde en præsentation? Det er der én grund til – ingen har fortalt dem, hvad man skal gøre. Det vil Severin & Koch sætte en endelig stopper for!

Severin & Koch tilbyder uundværlig viden om personlig fremtoning til præsentationer, i forretningslivet, til møder og forhandlinger, og i sociale sammenhænge. Severin & Koch er en videnbank om kropssprog og de bevidste og ubevidste signaler, vi mennesker sender.

Efter 4 timer i selskab med Severin & Koch vil du kunne mærke en konkret forskel på din nervøsitet, dit kropssprog, og hvordan du ser andres kropssprog. Herudover vil du få håndgribelige tips og teknikker, som du øjeblikkelig kan benytte.

Vigtigt:
Seminaret indeholder ingen interaktive øvelser! Du bliver ikke hevet op på scenen, og du skal ikke præsentere dig for alle tilstedeværende eller lignende. Derimod vil du modtage et bombardement af indtryk og ny viden fra scenen.

KONTAKT: Peter Mørk, Volcano Concepts. Tlf.: 30866105. Mail:info@severinogkoch.dk